Fiziksel Arşiv Düzenleme

ARŞİV; kurum ya da şirketlerin faaliyetleri sonucunda ürettiği, idari, hukuki ve kurumsal değeri olan ya da tekrar kullanılmak üzere üretilen her türlü görsel, yazılı ve data bilgi

FİZİKSEL ARŞİV HİZMETİ...
ARŞİV; kurum ya da şirketlerin faaliyetleri sonucunda ürettiği, idari, hukuki ve kurumsal değeri olan ya da tekrar kullanılmak üzere üretilen her türlü görsel, yazılı ve data bilgilerinin muhafaza edildiği yerlerdir...
Düzenli bir arşivden beklenen fayda; ihtiyaç duyulan dosya ve belgeye en kısa sürede erişmektir...

DÜZENLİ BİR ARŞİVİN SAĞLAYACAĞI FAYDALAR…

 • İhtiyaç duyulan bilgi ve belgeye mümkün olan en kısa sürede ulaşmak...
 • Bilgi alış verisinin hızlı ve kesintisiz sürdürülmesini sağlamak...
 • Bilgi ve belgeleri mümkün olan en az maliyetle sunmak....
 • Bilgi ve belge kaybını önlemek...
 • Standartlara uygun arşive sahip olmak...
 • Arşiv mekânını gereksiz ve düzensiz evrak yığınlarından kurtarmak...
 • Arşiv malzemesini tespit etmek ve yasal saklama süresi dolan malzemeleri ayırmak...
 • Arşiv malzemesini uygun şartlarda saklamak...
 • Birimlerden kurum arşivine devredilecek malzemelerin koordinasyon halinde yapılmasını sağlamak...
 • Ayıklama işlemlerini yapmak ve imha edilecek malzeme listelerini güncellemek...
 • Gereksiz malzemenin saklanmasını önlemek...
 • Kamu Kurumlarında, devlet arşivlerine gönderilecek malzemeleri tespit etmek ve listelerini kuruma teslim etmek...

FİZİKSEL ARŞİV PROJESİ İLE

 • Mekândan tasarruf sağlayacaksınız…
 • Emekten tasarruf sağlayacaksınız…
 • Ekipmandan tasarruf sağlar
 • Personel moral ve motivasyonunu sağlayacaksınız…
 • Zamandan kazanacaksınız…
 • Doğru bilgiye ulaşacaksınız…
 • Prestij kazanacaksınız…
 • Belge ve bilgi kaybını önleyeceksiniz…

DÜZENLİ  BİR ARŞİV İLE GELECEĞE DAHA GÜVENLE BAKACAKSINIZ…

 • Tasnif işlemi…
 • Yasal saklama süresi dolan dosya ve evrakların ayıklanması…
 • Dosyaların nitelenmesi ve veri girişinin yapılması…
 • Dosya değişimlerinin yapılması(İsteğe bağlı olarak yıpranan dosyalar)…
 • Dosyaların kutulanması…
 • Dosya ve kutuların etiketlenmesi…
 • Kutuların raflara yerleştirilmesi…
 • Mükerrer dosyaların birleştirilmesi…
 • Dosya hizmeti verme(İşin yapılması aşamasında)
 • Raporların hazırlanması(Mevcut Durum, Fark Analizi, Bitiş Raporu)…
 • Eğitim ve Danışmanlık…

Standartlara uygun düzenli arşivinizi kurmaya talibiz...