Arşiv İşletmeciliği

Düzenli bir arşivden sonra yapılması gereken… Kaliteli hizmetin sunumudur… Arşivlerinizi yerinde yönetiyoruz…

Kurulan arşiv düzeni ne kadar mükemmel olsa da…
Arşivlerin günlük işlemleri aksamadan yürütülmelidir…

 • Düzenli bir arşivden sonra yapılması gereken…
 • Kaliteli hizmetin sunumudur…
 • Arşivlerinizi yerinde yönetiyoruz…
 • Günlük dosya taleplerinin karşılanması…
 • Günlük üretilen dosya ve belgelerin sisteme entegrasyonu…
 • Dosya ve belgelerin zimmet işlemlerinin takibi…
 • Raf ve dosyasına sığmayan, kabaran dosyaların işlemleri..
 • Sene sonunda birim arşivlerinden genel arşive devredilen dosya ve belgelerin teslim alınması ve standartlara uygun yerleştirilmesi…
 • Yasal saklama süresi dolan dosya ve belgelerin envanterinin çıkarılması…
 • Saklama süresi dolan dosya ve belgelerin ayıklanması…
 • İhtiyaçların belirlenmesi ve raporlandırılması,
 • Aylık Raporların hazırlanması…
 • Yılsonu “Fark Analiz Raporunun” hazırlanması ve idareye sunulması…
 • Birim arşivinden devr alınacak malzemenin alınması ve kurum arşivine entegrasyonu…
 • Birimlerden gelen taleplerin karşılanması…
 • Dosya planı eğitimlerinin uygulamalı olarak birim personellerine verilmesi…
 • Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti…

Kurum ve Şirketiniz bünyesinde, uzman personellerimizle arşivlerinizi yönetmeye talibiz…