Arşiv Fizibilitesi

Düzenli bir arşivden sonra yapılması gereken… Kaliteli hizmetin sunumudur… Arşivlerinizi yerinde yönetiyoruz…

Arşiv projesinin sağlıklı olarak hayata geçirilebilmesi için yapılması gereken önemli bir çalışmadır.
Arşiv Fizibilite Raporuyla amaçlanan;

 • Mevcut Durum Analizi…
 • Dosya Sayıları…
 • Taranacak Belge Sayısı(Örneklem yoluyla sayım işlemi yapılacak)…
 • Dosya Niteleme Alanlarının Belirlenmesi…
 • Belge türlerinin belirlenmesi…
 • Belge İndeks Alanlarının belirlenmesi…
 • Dosya Planları ve Saklama Planlarının hazırlanması…
 • Kurulacak sistemin detaylı analizi ve proje planı…
 • Maliyet Analizi…
 • Mevcut durum ile proje planının mukayesenin yapılarak Fark Durum Analiz Raporunun hazırlanması, İşlemlerini kapsamaktadır.

Fizibilite Raporunun hazırlanması ile kurumlar birçok fayda görecektir…

 • İhale kapsamındaki sayılar en fazla  +- gibi bir yanılma ile gerçekleşecektir…
 • İhalelerde genellikle ’leri aşan yanılmalar ihaleleri sıkıntıya sokmaktadır…
 • Sağlıklı ve uygulanabilir şartnameler oluşturulabilecektir…
 • Kurumun ihtiyaçlarına uygun proje üretilecektir…
 • Fizibilite raporu hazırlık çalışmalarında, kurumun ilgili personelleri de görev alacaklardır…
 • Rapor hazırlama grubunda görev alan kurum personelleri,  uygulanacak projeyi daha sağlıklı denetleyebileceklerdir…

Fizibilite Raporunuzu hazırlamak isteriz.  Bilgi ve belgeye erişim,  sağlıklı bir arşiv ile mümkündür.